Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady na jakich przetwarzam Twoje dane osobowe oraz wykorzystywanie plików cookies i innych technologii w ramach mojej strony internetowej http://popielove.com. Administratorem strony jestem ja, Urszula Sobieraj, a kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail: ulas.paradies@gmail.com.

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administratorem Twoich danych osobowych jestem ja, Urszula Sobieraj.

Stroną jest strona internetowa znajdująca się pod adresem: http://ulasparadise.pl.

Użytkownikiem strony są wszystkie podmioty korzystające ze strony http://ulasparadise.pl , w tym Ty.

§2
Dane osobowe

Najważniejsze informacje:

 1. Jako Użytkownik, możesz przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz komentarza oraz poprzez kontakt mailowy z Administratorem na adres e-mail: ulas.paradise@gmail.com.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Administrator, czyli ja, Urszula Sobieraj.
 3. Dane, jakie mi przekazujesz w ramach formularza komentarzy przetwarzane są w celu wyświetlania komentarzy i w żadnym innym celu.
 4.  Gwarantuję poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Jako Administrator, nie udostępniam przekazanych mi danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Jako Użytkownikowi, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Niniejszym informuję Cię, że powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
Globtel Internet Szymon Hersztek – firma odpowiedzialna za hosting Strony i przechowywanie danych osobowych, w tym danych pochodzących ze skrzynki odbiorczej

§3
Czynności i cele przetwarzania danych

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych wskazane są odrębnie do każdej sytuacji, w której dane są przetwarzane i opisane zostały w opisach poszczególnych czynności przetwarzania danych.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Twoja wiadomość może także zawierać inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Dane osobowe przekazywane mi poprzez wiadomość e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i przechowywana jest w tak długo, jak wymaga tego kontakt z Tobą. Masz prawo do wglądu w historię korespondencji, jak również domagać się jej usunięcia, chyba jej archiwizacja chroniona jest przez mój nadrzędny interes, związany np. z roszczeniami z Twojej strony. Korespondencja ta przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.

Komentarze. Jeśli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić stosowny formularz. Udostępniasz w nim swoje imię oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby dodać komentarz. Dane przekazane w komentarzach są w celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą ich przetwarzania art. 6, ust. 1 lit. a RODO, czyli twoja zgoda wynikająca z dodania komentarza. Dane będą przetwarzane przez czas widoczności komentarzy. W każdej chwili masz prawo do sprostowania swoich danych, jak również zażądać ich usunięcia.

§4
Pliki Cookies i inne technologie

Moja strona wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Niektóre z cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, czyli po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na moją stronę (cookies trwałe).

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie, wyświetlana jest Ci informacja dot. stosowania plików cookies. Możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki lub też usunąć je w ogóle. Ze względu na to, ze przeglądarki różnorako zarządzają ustawieniami cookies, w menu pomocniczym tej, której używasz, znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zaminy ustawień cookies. Pamietaj jednak, ze ich wyłączenie lub zmiana ich ustawień mogą utrudnić Ci korzystanie ze strony, jak również innych serwisów internetowych stosujących cookies.

Jakie cookies stosuję?

Cookies podmiotów trzecich. Wykorzystuję funkcje zapewnione przez podmioty trzecie, których wykorzystanie zostało opisane poniżej:

Google Analytics i Search Console. Narzędzia te są dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 64043, USA. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Narzędzia te w sposób automatyczny gromadzą informacje o Twoim korzystaniu z mojej witryny. Zgromadzone w ten sposób dane są najczęściej przechowywane na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich. Z uwagi na to, że Google LLC jest podmiotem zlokalizowanym poza UE, przystąpił do programu EU-US Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganych w przepisach unijnych. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie Google pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .

Facebook Pixel. Korzystam z narzędzi marketingowych dostarczanych przez serwis Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc. 1601 5. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kieruję do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Korzystanie z usług Facebook Pixel wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Facebook kodu śledzącego (tzw. pixel). Kod ten w sposób automatyczny gromadzi dane o korzystaniu przez Ciebie z mojej witryny. Zgromadzone w ten sposób dane są najczęściej przechowywane na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich. Informacje zebrane w ramach Pixela są anonimowe, jednak Facebook może łączyć je z innymi informacjami o Tobie, zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów (w tym marketingowych). Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation . Z uwagi na to, ze Facebook Inc. jest podmiotem zlokalizowanym poza UE, przystąpił do programu EU-US Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganych w przepisach unijnych.

Narzędzia społecznościowe. Na mojej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez: Facebook, Instagram, Twitter. Wyświetlając stronę zawierającą tego typu wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio przez usługodawcę do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji, usługodawcy otrzymują informację, że twoja przeglądarka wyświetliła moją stroną, nawet jeśli nie posiadasz profilu na danym serwisie społecznościowym. Taka informacja, wraz z Twoim adresem IP, przekazywana jest na serwery usługodawców (niektóre z nich mogą znajdować się w USA). Jeśli natomiast zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, usługodawca będzie mógł przyporządkować twoją aktywność na mojej stronie do twojego profilu. Jeśli użyjesz wtyczki do udostępnienia treści z mojej strony w serwisie społecznościowym, informacja ta zostanie zarejestrowana przez usługodawcę i zapisana na jego serwerze.
Ponadto, informacje te zostaną opublikowane na na danym serwisie i ukażą się się osobom dodanym jako twoje kontakty. cel i zakres gromadzenia oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę został zdefiniowany w politykach prywatności serwisów i możesz się z nim zapoznać pod poniższymi linkami:
Facebook: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

§5
Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu identyfikacji Użytkownika. 

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.